Jeugdraad organiseert fietstocht op 24/10/2010

Geplaatst op 14/10/2010
Categorie: Activiteiten

In 2011 lanceren de Verenigde Naties het decennium van de verkeersveiligheid met de bedoeling om het aantal verkeersslachtoffers wereldwijd gevoelig te doen dalen.
Op zondag 24 oktober 2010 organiseert de jeugdraad een fietstocht doorheen Wetteren. Dit om de verkeers(on)veiligheid in onze gemeente aan de kaak te stellen.
In het Jeugdbeleidsplan 2008-2010 is verkeersveiligheid één van de thema’s waar op gefocust wordt.
Ongeveer 75% van de +12jarigen die in Wetteren schoollopen, doen hun traject immers te voet of met de fiets. Ook vanuit de buurtgemeenten komen heel wat fietsers dagelijks naar Wetteren.
De jeugdraad moedigt de inspanningen die de gemeente de voorbije jaren reeds gedaan heeft zeker aan: de schoolroutekaart, het verbeterde fietspad aan de Massemsesteenweg, het fietspad langs de spoorweg van Kwatrecht tot de Spoorweglaan.
Anderzijds zijn er nog een heel pak pijnpunten: Kapellendries, het centrum van Wetteren, een digitale fietskaart, ...
Omdat blijvende aandacht voor verkeersveiligheid een essentieel aspect is van het gemeentelijk (jeugd)beleid zullen de jeugdbewegingen op zondag 24 oktober op straat komen.
Concreet zullen alle 12 tot 17-jarige leden van de Wetterse jeugdbewegingen met de fiets van Overschelde langs Massemen naar Kwatrecht en terug rijden langs veilige en minder veilige verkeerspunten.
Onderweg voorzien we enkele activiteiten en ludieke acties.
We verzamelen om 13.30 uur aan de passerelle (Aard), waar we rond 17.00 uur terug zullen aankomen.

Nieuwe schepen, 2 nieuwe raadsleden en nieuw OCMW-raadslid voor CD&V

Geplaatst op 15/1/2010
Categorie: Algemeen

Tijdens de gemeenteraadszitting van 14 januari 2010 legde Leentje Grillaert  de eed af als nieuwe schepen van gezin, sociaal beleid en kinderopvang en volgt in die functie Erna Braeckman op, die op 3 december ontslag nam als schepen en gemeenteraadslid.
Haar functie van fractieleider wordt vanaf nu overgenomen door Katrien Claus, die na 2 interim-mandaten definitief zitting neemt in de gemeenteraad als opvolger van oud-burgemeester Gybels. Katrien wordt als OCMW-raadslid vervangen door Tony Oyen.
Tijdens dezelfde gemeenteraad legde ook Piet Vandegracht de eed af als vervanger van Leentje in de raad.
CD&V wenst de nieuwe ploeg onder leiding van kersvers burgemeester Pardaen alle succes toe !!

Michael Beeckman wordt voorzitter van de gemeenteraad

Geplaatst op 4/1/2010
Categorie: Algemeen

Michaël Beeckman wordt de nieuwe voorzitter van de Wetterse gemeenteraad.
De functie van gemeenteraadsvoorzitter werd tot nu toe uitgeoefend door de burgemeester.
Het nieuwe Gemeentedecreet laat echter toe dat de gemeenteraad zelf een voorzitter kiest uit de groep van de gemeenteraadsleden.
Kersvers burgemeester Alain Pardaen gaf er de voorkeur aan om die taak door te geven en Michaël kreeg het vertrouwen van de CD&V-Open VLD meerderheid.

Alain Pardaen legt de eed af als burgemeester

Geplaatst op 26/12/2009
Categorie: Algemeen

Op woensdag 23 december legde Alain Pardaen de eed af als twaalfde burgemeester van Wetteren in de handen van gouverneur André Denys.
Hiermee wordt de opvolging van Marc Gybels gefinaliseerd.

Alain (24/08/1961) werd in 1988 voor het eerst verkozen als OCMW-raadslid en verhuisde in januari 1995 naar de gemeenteraad. Hij is schepen sedert 30 oktober 2003. 
Bij de jongste gemeenteraadsverkiezingen haalde hij het op twee na hoogste aantal voorkeurstemmen (1742).

Alain zal zijn taak als opvoeder aan het Scheppersinstituut te Wetteren deeltijds blijven combineren met het burgemeesterambt.

Van harte proficiat, Alain. De voltallige CD&V-ploeg staat achter jou en wenst je veel succes !

<< Vorig bericht 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Volgend bericht >>

Content Management Powered by CuteNews