Toespraak door burgemeester Pardaen bij de ontvangst van de Oost-Vlaamse brandweerofficieren

Geplaatst op 26/4/2012
Categorie: Algemeen

Geachte dames en heren brandweerofficieren,

Het is mij een groot genoegen om u namens het gemeentebestuur van Wetteren officieel te mogen verwelkomen voor de jaarlijkse statutaire vergadering van de Koninklijke Oost-Vlaamse Brandweerbond.  Ik denk dat het een tijd geleden moet zijn dat we nog het genoegen hadden een zo ruime enthousiaste en geëngageerde groep brandweermannen van over de gehele provincie te kunnen ontmoeten in onze gemeente en onze regio.  We zijn dit jaar dan ook in feeststemming en deze avond geld in feite als startschot voor de talrijke festiviteiten die op stapel staan in het kader van “200 jaar brandweer Wetteren”.
Ik wil van deze gelegenheid gebruik maken om u een beetje wegwijs te maken in onze gemeente.

Wetteren is met zijn 24.382 inwoners één van de snelst groeiende gemeenten in de regio.  De laatste 15 jaar is het inwonersequivalent met meer dan 2.000 personen gestegen.

Wij zijn dan ook een middelgrote centrumgemeente, commercieel en economisch goed gelegen midden in de gouden driehoek Antwerpen, Brussel en Gent.  Op de scherpe zandrug waaraan de gemeente haar Germaanse naam te danken heeft, leeft en bloeit, beweegt en groeit er heel wat, nagenoeg het hele jaar door.  Onze gemeente  is immers gekend voor zijn sierteelt met verschillende planten en bomen, maar ook voor de Wetterse rozen, ze hebben hun reputatie over de gehele wereld.

Dit heeft dan ook enorme gevolgen op de groei, niet alleen voor werkgelegenheid maar ook naar bewonersgroei, toerisme, cultuur en sport. Dit beïnvloedt ook de bedrijven die naar Wetteren trekken.

De geschiedenis van Wetteren is ondermeer te zoeken aan zijn ligging aan de Schelde.

De kerk en de inwoners van Wetteren hadden tijdens de 16e eeuw immers te maken met de Spaanse furie.  De Gentse republikeinen verjoegen op hun beurt de Spanjaarden en plunderden Wetteren in 1579.  De inwoners namen toen de vlucht naar de overkant van de Schelde.

De heropbloei volgde uiteindelijk op het einde van de 18e eeuw met de vestiging van een gerenomeerde buskruitfabriek (de huidige Seveso bedrijven Recticel en Omnichem), een katoenweverij en van dan af ook de eerste rozen- en boomkwekerijen.

Naast de rozen zijn de Wetteraars ook gekend onder de geuzennaam van “haringfretters’ dit hebben ze te danken aan het feit dat tijdens en tussen de 2 wereldoorlogen de arme bevolking zich enkel deze goedkope vis kon permitteren. De vishandelaars roken hun kans en voerden de vis massaal aan langs de Schelde en waardoor ze vanaf dan ook de naam “haringfretters” meekregen.

Dames en heren, ik moet eerlijk zeggen, het is mij op dit ogenblik nog onduidelijk waarom het laatste jaar zoveel mensen kiezen om in Wetteren te komen wonen.

Voor sommigen zal de ligging, in de nabijheid van belangrijke steden zoals Gent en Aalst, op de as tussen Brussel en de kust, een belangrijke rol gespeeld hebben.

Sommigen van hen hebben zich misschien laten beïnvloeden door familieleden of vrienden die er op gewezen hebben dat Wetteren een moderne gemeente is met veel comfort, denken wij maar aan het vernieuwd politiekantoor, de talrijke mogelijkheden aan kinderopvang, 3 rusthuizen, met respectievelijke serviceflats, een volledig vernieuwde kliniek en een nieuw sociaal huis met een uitgebreid pakket aan diensten. Kortom, Wetteren een gemeente op mensenmaat.

Geachte dames en heren het laatste decennia is er in Wetteren veel geïnvesteerd zowel in gebouwen als in wegenis en dit proces loopt nog altijd, momenteel heeft Wetteren al 83 % gerealiseerd in de ontdubbeling van zijn rioleringsysteem, waarmee we ruimschoots op kop liggen in Vlaanderen .

Wetteren is ook een dienstverlenende gemeente

Deze sector is in onze gemeente sterk ontwikkeld.

Ons handelscentrum evenals de kleinere handelszaken in de deelgemeenten bieden alle inspanningen om een uitgebreid dienstenaanbod te verzekeren.

Tevens wordt vanuit deze dynamische economische groep getracht om Wetteren als centrum zo aantrekkelijk mogelijk te maken voor jong en oud.  Regelmatig zijn er georganiseerde opendeurdagen samen met de Vereniging van Wetterse Industriëlen en in samenwerking met UNIZO, en die een gigantisch succes kennen, ook deze avond is er een laatavond shopping voorzien in de Wetterse handelsstraten.

Ook de gemeentelijke diensten, de politie maar uiteraard ook het brandweerkorps doet regelmatig mee aan deze opendeurdagen.

Tijdens de eindejaarsfeesten heerst er eveneens een aangename sfeer in het versierde handelscentrum.

Door het jaar heen is er op zondagmorgen een markt van voedingswaren, groenten, fruit, bloemen - en planten met in de zomer een aperitiefconcert van één van de plaatselijke muziekmaatschappijen.  Naast deze markt loopt eveneens op zondag een drukbezochte rommelmarkt en dit van mei tot september.

De wekelijkse markt daarentegen gaat telkens door op donderdagmorgen.

Wetteren is een milieuvriendelijke, historisch waardevolle, sportieve, toeristisch en cultureel uitmuntende gemeente.

Wetteren wordt een bloemen- en plantengemeente genoemd. De rozen en de rozenteelt zijn erg belangrijk in het toeristisch aanbod van Wetteren omdat de floraliënroute hiermee te maken heeft.  Toerisme in Wetteren zit heel erg in de lift. De fietsroute langs de rozenvelden wordt door de toeristen heel erg gesmaakt maar er is ook een prachtig aanbod voor mensen die willen wandelen, het gemeentehuis of de kerk willen bezoeken.

Deze kerk die een niet onbelangrijke rol speelde in een van de meest vermaarde kunstroven van de voorbije eeuw. Het is immers de koster van deze kerk, de heer Goedertier die een paneel van het wereldvermaarde ‘Lam Gods’ ontvreemde in de Sint-Baafs kathedraal van Gent.  En die nu bijna een eeuw na datum nog altijd niet teruggevonden werd en daardoor een mystiek item is in de kunstgeschiedenis van Vlaanderen.

Ik verwijs hier graag ook naar de aanwezigheid van ons heemkundig museum, het sportcentrum De Warande (waar we in de finale fase zitten met de bouw van een 2de sporthal en de volledige hertekening van het recreatiedomein).

Ook onze promotietuin in het provinciaal domein Den Blakken is een uitgangsbord voor de hier aanwezige rozenkwekerijen.  Dit domein is gelegen op en naast "de Zandbergen", rivierduinen van de Schelde die hier eertijds dichterbij lag en die tijdens de laatste ijstijd, zo een vijftienduizend jaar geleden zijn gevormd.

Tevens biedt ons cultuurcentrum Nova en CC De Poort een ruim scala aan culturele activiteiten. Zoals ik reeds aangaf, is Wetteren ook een milieuvriendelijke gemeente waarbij de wandelwegen, de trage wegen en het landschappelijk waardevol karakter van de deelgemeenten beschermd worden. Terecht mogen we stellen dat onze gemeente uitblinkt in “aangename verscheidenheid”.

Je ziet geachte dames en heren officieren, dat wij als middelgrote gemeente in de regio een niet onbelangrijke rol te spelen hebben op economisch vlak en daar zal onze centrale ligging aan de belangrijkste autosnelwegen E40, E17 en R4 maar ook met vlotte treinverbindingen naar Gent, Mechelen, Antwerpen en Brussel, zoals daarnet reeds aangehaald niet vreemd aan zijn. Daarnaast komen niet minder dan 6000 leerlingen in het secundaire onderwijs (12 tot 18 jarigen) les volgen in Wetteren.

We zijn voor deze regio dan ook de kleine metropool met veel bedrijven, scholen, schouwburg, een hypermodern recreatiedomein met binnen- en buitenzwembaden en alle in- en out door sportfaciliteiten.

Dames en heren, we zijn dan ook ten zeerste vereerd dat wij u vandaag mogen ontvangen en danken u voor de betoonde interesse in onze gemeente en dat u mocht u toch eens op bezoek komen er dan ook de nodige voldoening zal in terugvinden.

Van harte dank voor uw aandacht.

Alain Pardaen
Burgemeester Wetteren
Vrijdag 20 april 2012.

<< Terug

Content Management Powered by CuteNews