Toespraak van burgemeester Pardaen op de gemeentelijke nieuwjaarsreceptie

Geplaatst op 3/1/2013
Categorie: Algemeen

Goede morgen, beste inwoners, van het Centrum, Christus Koning en Den Boskant, Jabeke, Kwatrecht, Massemen, Overbeke, Overschelde, Ten Ede en Westrem.
Liefste mensen allemaal, we zijn de eerste dag van januari, dus mogen we de al even traditionele wensen uitwisselen.
Als kersverse beëdigde burgemeester van Wetteren wens ik u, in mijn persoonlijke naam, maar ook in naam van het gemeentebestuur, het allerbeste toe voor 2013.
Vooreerst wens ik u, uw familie en allen die u dierbaar zijn een goede gezondheid. Het is een cliché, ik weet het, maar zonder die basiswens hebben alle andere wensen geen zin.  Vervolgens hoop ik dat al uw wensen, die uzelf koestert voor het nieuwe jaar, of het nu op persoonlijk, familiaal of beroepsvlak is, de waarheid mogen worden.

Dames en heren van het gelegenheidsorkest ‘d Oarinkskes, vergeef mij dat ik enige minuten ook met mijn rug naar u toe sta, maar weet dat mijn woorden ook voor jullie zijn bedoeld.
Net als alle uitgenodigde inwoners hier op deze markt verzameld, dragen jullie ook bij aan de kwaliteit van Wetteren, en dát is waar het in deze nieuwjaarsreceptie om gaat.
Dames en Heren, dat is dan ook de reden waarom het gemeentebestuur u deze gezellige nieuwjaarsbijeenkomst aanbiedt onder begeleiding van dit voortreffelijke gelegenheidsorkest.
Dit allemaal om jullie te bedanken voor uw bijzondere inzet voor Wetteren, als inwoner, op professioneel vlak, of als vrijwilliger, velen van u zelfs beiden. Dank daarvoor.
Uiteraard moet een gemeente als de onze uitgaan van eigen kracht, met erkenning van zijn bijzondere eigenschappen en dit maakt een gemeente nóg meer zelfbewust. Niet alleen van de successen, maar wel degelijk ook van de problemen die er zijn!
En daarom past het bij een nieuwjaarstoespraak vooruit te kijken, maar vooral ook even achterom te zien.
Wetteren vormt immers geen eiland op zich, zeker niet in een wereld, die elke dag nog opener wordt.
Op die basis moeten we durven verder denken en werken.
België, Vlaanderen en ook Wetteren  hebben en hadden het nog goed in 2012. Uit alle internationale statistieken blijkt dat we nog altijd op één van de beste plaatsen ter wereld leven.
Er is spijtig genoeg nog altijd een deel van de bevolking en dat konden we de voorbije dagen zelfs in het journaal zien en horen, dat op, of zelfs onder de armoedegrens leeft, ook in ons Wetteren, en het succes van een aantal activiteiten voor kansarmen tussen Kerstmis en nieuwjaar heeft dit nog maar eens aangetoond.

Anders was 2012 voor onze gemeente wel een goed jaar. Niet te vergeten Wetteren is een centrumgemeente waar regelmatig wordt naar gekeken en ik wil iedereen bedanken, die hieraan op de ene of andere manier heeft aan meegewerkt. Laten we samen ook in 2013, ieder op zijn plaats, verder blijven werken aan het positieve imago van onze mooie gemeente.
Dames en heren, de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2012 zijn achter de rug, de kiezer heeft de kaarten geschud en met deze toespraak kan ik als burgemeester beginnen aan mijn 2de ambtsperiode.
Bedankt alvast voor de samenwerking gedurende de voorbije jaren, ik ben er zeker van dat die ook de komende 6 jaar kan verder gezet worden.  Zelf probeer ik zoals de voorbije 3 jaar, Wetteren te leiden en te besturen over alle partijgrenzen heen.
Persoonlijk houd ik van al wat er aan de basis leeft en wat er gebeurd en probeer van daaruit dan ook te werken. Een gemeente is voor mij hiertoe een ideaal middel.  Ik geloof ook in een schepencollege met 3 verschillende democratische partijen, eén voordeel is alleszins al dat we sterker staan, door aan één koord te trekken, ook om eventueel in Brussel bepaalde gemeentelijke dossiers te verdedigen.
De financiën moeten toelaten om ook de komende legislatuur verder een doorgedreven gemeentebeleid te voeren.
In een aantal krachtlijnen komt onze visie op het nieuwe Wetteren aan de Schelde op het volgende neer:
1) De Wetteraar nog meer betrekken bij het beleid.
2) Het buurt- en wijkgevoel verder versterken.
3) Wetteren verder profileren als toeristische gemeente door onze naam en faam als rozen- en plantengemeente, de evenementen en ons historisch verleden.
4) Een aangepast sociaal beleid voor die groepen, die het minder goed hebben.
5) Een doorgedreven jeugd- en sportbeleid waarbij alle leeftijdsgroepen actief, creatief en zinvol hun vrije tijd kunnen doorbrengen.
6) Veiligheid voor de Wetteraar in de breedste betekenis van het woord.
7) Meer groen en als het kan ook nog wat kunst in het straatbeeld, zowel in het centrum als in onze 2 mooie deelgemeenten, Massemen en Westrem.
8) Op naar de 25.000 inwoners, dat is het ultieme doel!
Sta me toe nog even hardop te dromen over het Wetteren aan de Schelde van morgen, want dromen hoort nu éénmaal bij het leven.
Dat Wetteren een gemeente mag blijven waar het goed is om wonen, te werken en te leven.
Dat in Wetteren, de buurt en de buren in harmonie kunnen leven.
Dat kinderen zich kunnen uitleven.
Dat buurtbewoners van elkaar meer kunnen verdragen en tot slot,
dat iedereen probeert gelukkig te zijn met zichzelf en met haar of zijn directe omgeving en verdraagt dat de zon ook af en toe eens in de ogen van iemand anders schijnt.
Met deze intense en oprechte woorden wil ik eindigen en wil ik met jullie allemaal klinken op een mooi en vruchtbaar 2013.

Alain Pardaen
Uw burgemeester

<< Terug

Content Management Powered by CuteNews