Toespraak van raadslid Katrien Claus t.g.v. de installatievergadering

Geplaatst op 4/1/2013
Categorie: Algemeen

Mijnheer de burgemeester,
Mijnheer de voorzitter,
Schepenen,
Collega’s,

Mijnheer de burgemeester, Alain,
Op donderdag 27 december legde je voor de tweede keer de eed af als burgemeester van Wetteren in handen van onze gouverneur André Denys, na een duidelijk mandaat van de Wetterse bevolking.
De voorbije drie jaar waren zwaar en heftig.
Ondanks je ruime ervaring in de Wetterse politiek, was het niet evident om een monument als burgemeester Gybels op te volgen.
Toch ben je erin geslaagd om van bij het begin je stempel te drukken op het gevoerde beleid.
De fundamenten zijn gelegd, de inloopperiode is voorbij, Je bent nu burgemeester vanaf dag één, en dit voor volle 6 jaar.
Inspraak, communicatie, aanspreekbaarheid en luisterbereidheid zijn voor jou essentieel. Je deur staat voor iedereen open en de drempel is heel laag. De Wetteraar nog meer betrekken bij het beleid, wordt één van jouw prioriteiten.
Vandaag liggen er enkele belangrijke dossiers op de plank, zoals de concrete realisatie van de projecten Cordonnier en Wetteren aan de Schelde.
Je ploeg zal ook rekening moeten houden met een beperktere financiële armslag. Zoals elke Vlaamse gemeente, zal ook Wetteren, meer dan ooit, de tering naar de nering moeten zetten en elke uitgave zorgvuldig moeten afwegen. Als burgemeester van een gemeente die inmiddels is uitgegroeid tot bijna 25000 inwoners, draag je een verpletterende verantwoordelijkheid. CD&V Wetteren heeft er niettemin alle vertrouwen in dat je het mandaat dat de Wetteraars je gegeven hebben, niet zal beschamen.
Mijnheer de burgemeester, Alain, wij wensen je alle succes toe.

Mijnheer de voorzitter, Paul
Zes jaar geleden nam je de grote uitdaging aan om OCMW-voorzitter te worden.
Ik leg bewust de klemtoon op het woord "uitdaging", want op één raadslid na ben je in 2007 gestart met een volledig vernieuwde OCMW- raad.
Dit heeft jou nochtans niet belet om de drijvende kracht te worden achter een paar opmerkelijke realisaties. Ik denk bv. aan de mantelzorgpremie, het nieuwe energieloket en de verbreding van de mogelijkheden tot kinderopvang en thuiszorg, om er maar enkele te noemen.
OCMW-mandatarissen staan vaak in de schaduw en krijgen niet steeds de waardering die zij verdienen.
Beste Paul, CD&V Wetteren heeft een enorm respect voor je onvoorwaardelijke en belangeloze inzet. CD&V Wetteren is fier op zo'n voorzitter.
In de volgende 6 jaar zal je opnieuw kunnen rekenen op je partijgenoten Lieve Mertens en Myriam Verhoeven, gewaardeerde teamspelers van weinig woorden maar van heel veel daden en met het hart op de juiste plaats. Je team wordt, vanuit CD&V-hoek, bovendien versterkt met ervaren rot Piet Van de Gracht.
Als ex-voetbalcoach weet je hoe je een team moet leiden en motiveren.
Go for it, Paul!

Mijnheer de voorzitter, Albert
Even weg uit de politiek maar vol goede moed teruggekeerd naar jouw grote passie.
Jij wordt de spilfiguur van het gebeuren, de man die luistert, stuurt, samenvat en, zo nodig, terechtwijst.
Wij hebben er het volste vertrouwen in dat je deze taak met de nodige verantwoordelijkheidszin zal opnemen en dat je het geheel, streng maar rechtvaardig, in goede banen zal leiden.
Wij wensen ook jou alle succes toe!

Mevrouw de schepen, Leentje,
Je staat voor een nieuwe uitdaging binnen deze vernieuwde ploeg.
Dat je polyvalent bent en je snel aanpast aan nieuwe situaties, heb je tijdens de voorbije legislatuur bewezen.
Je werd in de voorbije zes jaar moeder van Eline en Nandje en, na het vertrek van burgemeester Gybels, schepen.
In de toekomst wordt het opnieuw schipperen tussen werk, gezin, gemeente en, nu ook, provincie, maar wij zijn er gerust in dat je de juiste afwegingen zal maken.
Wij wensen je alle succes toe.

Mevrouw de schepen, Lieve
Nieuwe bevoegdheden, nieuwe uitdagingen.
We kennen jouw gedrevenheid. Je hebt je steeds ingezet met volle overgave en met de nodige deskundigheid.
We wensen je veel succes.

Na drie jaar OCMW, neemt ook Tony Oyen een zitje in binnen de CD&V-gemeenteraadsfractie. Hartelijk welkom, Tony.

Hartelijk welkom, tenslotte, aan alle raadsleden van de andere partijen, zowel van meerderheid als van oppositie, en in het bijzonder aan mijn nichtje Annelien Van der Gucht.
Als er één eigenschap is die ons, als raadslid, allemaal bindt, dan is het wel gedrevenheid.
Ik denk te mogen zeggen dat wij allemaal beste voorhebben met onze gemeente.
Laat ons daar samen voor gaan.
Goed bestuur is ook een verdienste van de oppositie.

Katrien Claus
2 januari 2013.

<< Terug

Content Management Powered by CuteNews