Gemeentelijk verblijfsregister: oplossing voor kinderen van co-ouders

Geplaatst op 31/5/2016
Categorie: Algemeen

 

 

Sedert begin 2016 is er (eindelijk) een verblijfsregister voor kinderen van co-ouders. De beslissing werd genomen op aansturen van CD&V-Volksvertegenwoordiger Sonja Becq. “Het register biedt een oplossing voor gescheiden ouders met kinderen die in verschillende gemeenten wonen.”, zegt de CD&V-politica.

In sommige gemeenten, ook in Wetteren, worden bepaalde voordelen toegekend aan de eigen (i.e. in het bevolkingsregister ingeschreven) inwoners. Voorbeelden daarvan zijn kortingen voor het gebruik van sportaccomodaties en zwembaden, speelpleinwerking of andere ontspanningsmogelijkheden.
Omdat een kind slechts op één plaats kan gedomicilieerd zijn, kan er geen beroep gedaan worden op eventuele voordelen die toegekend worden door de gemeente waar de co-ouder gedomicilieerd is.

Om tegemoet te komen aan deze problematiek, werd, op initiatief van CD&V-volksvertegenwoordiger Sonja Becq, een verblijfsregister gecreëerd in elke gemeente.
Hoe werkt het? In het dossier van het kind wordt het verblijfsadres bij de desbetreffende verblijfsouder opgenomen. Dit wordt vervolgens automatisch overgenomen in het bevolkingsdossier van de verblijfsouder, waardoor deze ouder direct kan aantonen dat het kind bij hem (of haar) verblijft. Vanzelfsprekend verschijnt de vermelding ook in het dossier van de ouder bij wie het kind officieel gedomicilieerd is. Het verblijfsadres blijft geldig zolang de situatie blijft bestaan en wordt aangepast bij verhuis van de verblijfsouders.

“Op deze manier weten gemeentes welke minderjarige kinderen voor bepaalde periodes – meestal de helft van de tijd – op hun grondgebied verblijven en kunnen ze dus aan dit verblijf bepaalde voordelen toekennen”, legt Sonja Becq uit. Ze wijst er tevens op dat het verblijfsregister in het kader van rampen ook een nuttig instrument kan zijn om te controleren wie mogelijks in een bepaald getroffen pand verblijft.

Let op: er worden geen andere fiscale of sociaalrechtelijke voordelen aan dit verblijfsregister gekoppeld.

 

<< Terug

Content Management Powered by CuteNews