Koning Fiets

Geplaatst op 20/9/2016
Categorie: Algemeen

 

 

U heeft het misschien al gemerkt: CD&V wil de omslag maken van Koning Auto naar Koning Fiets. Tijdens het volgende congres willen we nadenken hoe we dit concreet kunnen maken. Maar ook de volgende maanden en jaren wordt Koning Fiets een oranje draad in onze politieke actie.

Want kiezen voor de fiets is kiezen voor beweging, het klimaat, snelheid, veiligheid en de mogelijkheid om vlot contact te leggen. Geen enkel ander vervoersmiddel combineert zoveel voordelen. Om deze redenen wil CD&V de fiets de plaats geven waarop hij recht heeft: als koning van de weg. We werken aan een traject waarbij we de partij ontwikkelen als fietsorganisatie, de verkeersregels en weginfrastructuur onderwerpen aan een fietstoets, en lokale besturen aanzetten tot een ambitieus fietsengagement.

Fietsen wordt vaak als gevaarlijk aanzien. Niet helemaal onterecht, blijkt uit statistieken. Het risico op ernstige verwondingen per kilometer wordt voor een fietser maar liefst 23 keer hoger ingeschat dan voor een autobestuurder. 28% van de ernstig gewonden te gevolge van een verkeersongeval, zijn fietsers. Eens sterke oververtegenwoordiging. Vooral bij jonge fietsers is de tol zwaar. 35% van alle verkeersdoden op de fietst valt bij 10- tot 14-jarigen.

Vandaag neemt 1 op 4 de fiets naar school. Dat is heel wat, maar kan nog beter. Veilige ruimte voor de fiets moet het risico op een ongeval gevoelig verkleinen. De vicieuze cirkel waarin te veel (snel rijdende) auto’s in schoolomgevingen heel wat ouders, kinderen en jongeren ontmoedigen om de tweewieler te nemen op weg van en naar de school, moet doorbroken worden. De (verkeers)leefbaarheid van onze schoolbuurten moet omhoog. Maar dat kan alleen als auto’s er zoveel mogelijk geweerd worden, en de fiets zijn plaats ook daadwerkelijk opeist.

CD&V wil jonge fietsers daarom aanmoedigen. De maatschappelijke baten van fietsen zijn immers enorm: het is gezond, milieuvriendelijk en sociaal.

  • Fietsen is gezond. Een kwartier fietsen per dag vermindert de overlijdenskans van 20- tot 60-jarigen met 10%.

  • Fietsen is milieuvriendelijk, en draagt bij tot het behalen van onze klimaatdoelstellingen.

  • Fietsen is sociaal. Het stimuleert de lokale economie, is betaalbaar en laat toe makkelijk contact te leggen met fiets- en wandelgenoten.

Op de eerste schooldag gaf CD&V alle kinderen en jongeren die met de fiets naar school gaan een symbolische high five. Minister Koen Geens, fietsboegbeeld en Vlaams Parlementslid Martine Fournier pompten banden op en smeerden kettingen waar nodig. Naast deze ludieke fietscontrole kregen de fietsers een fietslichtje en een zadelkaartje met het logo van Koning Fiets. Nog een stuk fruit en een drankje om de dag goed door te komen en ze waren vertrokken voor een nieuw schooljaar.

Tijdens de Week van de Mobiliteit (16 tot 22/09) rollen we de actie verder uit over heel Vlaanderen. Deze actie is evenwel slechts een startpunt.

Fietsgemeente

CD&V engageert zich om Koning Fiets meer dan ooit centraal te plaatsen in haar mobiliteitsbeleid. Zowel op het lokale, gewestelijke, provinciale als federale niveau zal het ondersteunen van de fiets absolute prioriteit krijgen. Niet alleen wat het woon-schoolverkeer betreft, maar ook voor woon-werkverkeer, als recreatie of als aanvulling op het openbaar vervoer is de fiets voor de Vlaamse christendemocraten de eerste keuze.

Verder start CD&V ter gelegenheid van haar congres in november een overlegtraject met haar lokale mandatarissen. Bedoeling is om op weg naar 2018 zoveel mogelijk lokale fietsdeals te sluiten. Naar het voorbeeld van Deinze en Zemst wordt bekeken hoe de CD&V-gemeenten en -steden omgevormd kunnen worden tot echte fietsgemeenten en –steden.

 

<< Terug

Content Management Powered by CuteNews