CAMPAGNE ZONDER BORDEN? GEWOON DOEN!Voor een bordenloze campagn

De gang van zaken tijdens de weken voor de verkiezingsdag kennen we allemaal: een overvloed aan informatie om partijprogramma’s en -gezichten voor te stellen.

CD&V Wetteren heeft tijdens de gemeenteraad van 5 oktober 2017 het initiatief genomen om een halt toe te roepen aan de verkiezingsborden.

Vandaag de dag ervaren de meeste mensen deze affiches eerder als last dan als stemadvies. En gelijk hebben ze: een wildgroei aan borden, elk met hun eigen formaat, die na enkele weken doen uitschijnen of elke kandidaat geelzucht heeft gekregen, en die ook vaak een hele tijd na de verkiezingen nog steeds zichtbaar zijn... fraai is anders.
Daarnaast kunnen we al deze borden niet echt milieuvriendelijk en duurzaam noemen.
Houten borden, papieren affiches en behangerslijm zijn niet de beste vrienden van moeder natuur. Ze zorgen af en toe voor verkeersonveilige situaties en, laat ons eerlijk zijn, in deze tijden van intensief digitaal verkeer zijn ze stilaan ook ietwat oubollig geworden. En bovenal: het plaatsen van deze borden komt zeker niet ten goede aan het uitzicht en de uitstraling van onze gemeente.

Burgemeester Pardaen nodigde de voorzitters en fractieleiders van de Wetterse partijen uit op een vergadering met de bedoeling uit te zoeken of een volledig of gedeeltelijk verbod op verkiezingsborden politiek haalbaar was.

Dit overleg maakte duidelijk dat CD&V, Eén, Groen&Co, N-VA en Sp.a plus op één lijn staan.
Zij besluiten geen straatverkiezingsborden te plaatsen en enkel gebruik te maken van de gemeentelijke aanplakborden, die overigens ook tot 10 herleid worden. Huis-aan-huisbedeling van verkiezingsdrukwerk en raamaffiches blijven wel mogelijk.

Open VLD (Respect?), dat zichzelf in een krantenartikel bombardeert tot “grootste” uitdager voor de gemeenteraadsverkiezingen, en Vlaams Belang weigeren hierin mee te gaan.
Open VLD veegt alle milieu-argumenten van tafel, noemt de beslissing een beperking van de vrije meningsuiting en een politiek manoeuvre van CD&V. De andere partijen worden in één adem "meelopers" genoemd.
Dat Open VLD en Vlaams Belang niet aansluiten bij het gentlemen's agreement betreuren wij, maar dat is hun democratisch recht. En dat respecteren wij. De deelnemende partijen meteen ondemocratisch noemen en argumenten aandragen die totaal niet ter zake doen in deze context, is minder netjes.
Hoe kan men bovendien spreken van een aantasting van de vrije meningsuiting als men zich die beperking zelf oplegt?