Erna DE KEULENAEREHofsteentjesweg 2, Wetteren

0497/27 23 51

erna.dekeulenaereREMOVE@cdenv-REMOVEwetteren.be

www.facebook.com/erna.dekeulenaere

Erna De Keulenaere is beroepshalve al 40 jaar tewerkgesteld in Mariagaard, eerst als opvoeder en ondertussen al ettelijke jaren als internaatsbeheerder.
Haar sociaal engagement kreeg ze van huis uit mee. Net als haar vader is ze actief in verschillende organisaties. Momenteel heeft ze de handen vol in de Massemse parochieploeg. Ze geeft catechese, is bijna wekelijks cantor tijdens de zondagsviering en is ook lid van het Martinuskoor. Maandelijks is ze bar-verantwoordelijke in praatcafé ’t Klooster Massemen.
Tijdens de voorbije zomervakantie ging ze, voor Broederlijk Delen, op inleefreis naar Oeganda. Een ervaring waarover zij de tijdens de vastenperiode getuigenis bracht in heel Vlaanderen.
“Wie mij wil thuis wil vinden, moet veel geluk hebben. Ik ben een straatloper”, zegt ze zelf. Voor wie een politiek mandaat beoogt, hoeft dit absoluut geen nadeel te zijn.
In haar politiek engagement wil ze de lijn als vrijwilliger doortrekken: er zijn voor de Wetteraars!