Alain PARDAEN


Uittredend burgemeester


Oordegemsesteenweg 334, Wetteren

09/365 66 90 - 09/369 57 64

alain.pardaenREMOVE@cdenv-REMOVEwetteren.be

www.facebook.com/alain.pardaen

Alain Pardaen is met zijn 56 jaar één van de jongste lijstrekkers in de gemeente Wetteren.
Hij groeide op in het centrum van Wetteren – Alain is geboren en getogen in de Collegiebaan - maar woont ondertussen bijna 30 jaar in de landelijke wijk ‘Kortenbos’ van de deelgemeente Massemen.
Hij is gehuwd met Monique Bontinck en ze hebben één dochter Eline, die dit jaar ook voor de eerste maal met véél enthousiasme deelneemt aan de gemeenteraadsverkiezingen.
Alain was eerst 4 jaar actief in de OCMW-raad en zetelt nu al 24 jaar in de gemeenteraad, eerst als raadslid, vanaf 2003 als schepen en sedert 2010 als burgemeester.
Bij de vorige verkiezingen van oktober 2012, haalde hij de monsterscore van 2691 voorkeurstemmen en werd op basis van dit resultaat op 1 januari 2013 opnieuw burgemeester van Wetteren.
Naast zijn fulltime burgemeesterschap is hij ook nog steeds beroepsmatig verbonden aan het Scheppersinstituut.
Alain is een verrassend veelzijdig politicus. Hij kan zich probleemloos inwerken in elke materie en heeft een ruime dossierkennis. Hij is empathisch, volks en sympathiek; tegelijkertijd streng, maar steeds to-the-point, correct en rechtvaardig.
Alain wil met en voor CD&V, maar ook voor heel Wetteren, die voortrekkersrol opnieuw op zich nemen, en wil zich verder blijven inzetten voor het hertekenen van Wetteren als centrumgemeente voor de ruime regio. Dit in al zijn deelfacetten.
Dus NU VOORAL ALAIN PARDAEN. Logisch toch !