Karel VAN IMSCHOOTPrinses Josephine Charlottelaan 21, Wetteren

09/365 70 35

karel.vanimschootREMOVE@cdenv-REMOVEwetteren.be

www.facebook.com/karel.vanimschoot

Karel Van Imschoot werd geboren als jongste in een gezin van 5 kinderen en groeide op in het huis waar hij nu nog steeds woont.
Hij is gehuwd met Martine Plovie en heeft zelf 3 kinderen en 7 kleinkinderen.
In zijn jeugd was hij bondsleider en gewestleider bij KSA.
Hij studeerde geneeskunde en was gedurende 42 jaar huisarts in Wetteren, aanvankelijk in een solopraktijk maar na enkele jaren, als één der eersten in Vlaanderen in een groepspraktijk. Later werd hij luitenant-korpsarts bij de Vrijwillige Brandweer van Wetteren. Karel is medestichter en voormalig voorzitter van het Centrum Geestelijke Gezondheid Wetteren en participant in Racing-Invest.
“In mijn loopbaan als huisarts ben ik bij heel veel gezinnen over de vloer gekomen. Vaak heb ik hun meest intieme momenten kunnen delen. Momenten van vreugde, maar ook van verdriet. Ik heb geluisterd naar hun fysische klachten, maar vaak ook naar hun psychologische en sociale noden.
Ik heb kennis gemaakt met mensen van uiteenlopende afkomst en opleidingsniveau, autochtonen en allochtonen, elk met hun gewoonten, gebruiken en opvoeding.”
Geen wonder dat Karel een duidelijk beeld heeft van de pijnpunten waarvan de Wetteraars het vaakst wakker liggen: het mobiliteitsprobleem, het milieu, de overvolle rusthuizen, het tekort aan sociale woningen en assistentiewoningen, het plaatselijke ziekenhuis en het onveiligheidsgevoel.
Dat hij met die kennis en ondervinding nooit eerder een politiek engagement is aangegaan, ligt uiteraard aan zijn superdrukke huisartsenpraktijk, waaraan al zijn tijd, ook zijn ‘vrije tijd’ opging.
Nu hij sedert vorig jaar met pensioen is, wil hij een deel van de vrijgekomen tijd spenderen aan Wetteren en zijn inwoners.
“Er werd de voorbije jaren”, aldus Karel, “heel wat gerealiseerd. Ik denk bij voorbeeld spontaan aan een aantal maatregelen inzake veiligheid: de camerabewaking met automatische nummerherkenning bij het in- en uitrijden van de gemeente. En als korpsarts van de Wetterse brandweer denk ik bij voorbeeld ook aan de doorgedreven financiële inspanningen die de gemeente in de voorbije jaren geleverd heeft voor het behoud van een performante brandweer.
Toch blijven er nog voldoende uitdagingen over op allerlei vlakken die mij nauw aan het hart liggen. We weten allemaal dat we ook in de toekomst rekening zullen moeten houden met een aantal factoren die wij zelf niet in de hand hebben: de beperkte gemeentelijke budgetten, het feit dat het centrum van Wetteren ook morgen zal liggen tussen de Schelde en de spoorweg, dat er in de toekomst meer en meer bejaarden zullen zijn en minder en minder actieven.
Toch moeten we blijven gaan voor een steeds mooier, efficiënter, verdaagzamer, gezonder, rechtvaardiger Wetteren.
Alleen met een goede positieve ingesteldheid van zowel bestuur als burgers, kunnen we er in onze moderne individualistische en vaak verzuurde maatschappij iets van maken.”
En dat kan, wat Karel betreft, het best bij CD&V. Zijn grootvader, Leon De Smet, zijn peter dokter Gilbert De Smet, zijn nicht Annemie De Smet, en zijn achternicht Katrien Claus hadden of hebben gemeenschappelijke genen en CD&V-bloed.
CD&V is voor Karel ook de ideale uitvalsbasis om, zoals hij het gewoon was, jonge en oudere, autochtone en allochtone mensen te bereiken.
“De ploeg met en rond onze burgemeester Alain Pardaen, biedt de meeste garanties om mijn persoonlijke idealen te realiseren.
Ik kies voor ‘de weg vooruit’. Logisch toch!”