Leentje GRILLAERT


Uittredend schepen - Uittredend provincieraadslid


Adolf Papeleustraat 4, Wetteren

09/365 66 95

leentje.grillaertREMOVE@cdenv-REMOVEwetteren.be

www.facebook.com/leentje.grillaert

Leentje groeit op in Boskant Wetteren, zij woont daar nog steeds met haar echtgenoot en drie kinderen.
Na de basisschool op Scheppers, humaniora op Sint-Gertrudis, haalt ze het master diploma rechten, het ManaMa bedrijfseconomie en het aggregaatsdiploma aan de UGent.
Ze beslist in 2006 niet langer aan de kant te staan maar zich volop te engageren voor het lokale politieke niveau. Logische keuze, door de doopvont besmet, is ze al van jongs af bekend met de gemeentepolitiek.
Haar peter Fons Grillaert en haar meter Rita Schepens gingen haar vooraf als respectievelijk schepen in Wetteren en als raadslid in Wichelen.
Zij draagt het verenigingsleven een bijzonder warm hart toe. Ook dat engagement krijgt ze mee thuis. Vader Prosper Grillaert is ge├źngageerd in verschillende verenigingen.
In 2009 wordt ze schepen. Dit mandaat is bevestigd in 2012.
In 2012 breidt haar politiek engagement uit : ze krijgt een zitje in de Provincieraad.
Leentje is schepen van o.a. Infrastructuur, Openbare werken, Patrimonium en Gebouwen. Ze wil zich verder inzetten voor de uitbouw van Wetteren als kleinstedelijk gebied en wil ten volle gaan voor een kwaliteitsvolle openbare ruimte.
Als lijsttrekker van de provincieraadslijst voor het district Dendermonde-Sint-Niklaas wil ze de brug slaan naar het bovenlokale niveau.
Als dochter van een boomkwekersfamilie draagt ze de sector een bijzonder warm hart toe.