Lieve DE GELDER


Uittredend schepen - OCMW-voorzitter

Cooppallaan 32, Wetteren

09/369 35 44

lieve.degelderREMOVE@cdenv-REMOVEwetteren.be

www.facebook.com/lieve.degelder

Lieve De Gelder is geboren in de slaapkamer van haar ouders, op de hoek van het Molenstraatje en de Beirstoppelsteenweg in Overschelde.
Via de slagerswinkel van haar vader Maurice, en het engagement in het verenigingsleven van haar moeder Margriet, vergroeit ze met de buurt.
Lieve neemt vrij vlug de gedrevenheid van haar moeder over. Ze blijft meer dan dertig jaar actief vooral in de Kristelijke Arbeidersvrouwen (KAV), nu Femma. Als provinciale voorzitter komt ze in alle afdelingen van Oost-Vlaanderen.
In 2000 zet Lieve de stap naar de ‘politiek’. Ze haalt 658 stemmen, wordt gemeenteraadslid en legt drie jaar later de eed af als schepen van Financiën, Middenstand en Kerkfabrieken.
In 2007 wordt ze schepen van Cultuur, Toerisme, Erfgoed en Buurtontwikkeling.
Als voorzitter van het Autonoom Gemeentebedrijf (AGB) volgt ze ondermeer de realisatie van Warande 2012 op de voet.
In 2013 neemt ze ook de zorg voor het openbaar domein, de begraafplaatsen en de gemeentelijke gebouwen op zich.
Lieve wordt in oktober 2014 de eerste vrouwelijke - tevens de laatste - voorzitter van het OCMW, een bijzondere taak die ze zoals altijd met veel overtuiging uitoefent.
Het OCMW bloeit als nooit tevoren. De opperbeste samenwerking met de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB), het Centrum voor Algemeen Welzijnswerk (CAW), Kind en Gezin, de realisatie van het Huis van het Kind, de bouw van het Lokaal Dienstencentrum De Koffiebranderij en de ondersteuning van dagverblijf Passantenhuis en Deelpunt zijn daar het bewijs van.
Maar er is nog werk aan de winkel. Lieve wil zich blijven inzetten om de integratie OCMW/Gemeente in goede banen te leiden en wil graag haar dossierkennis en pragmatische aanpak verder ten dienste stellen, vooral voor zij die het moeilijk hebben.