CD&V WETTEREN... LOGISCH TOCH!

De keuze voor CD&V Wetteren is logisch ...

  • omwille van het reeds geleverde werk in de gemeente! Denk maar aan de realisaties voor zorg, leefbaarheid, cultuur, mobiliteit, sport, economie, ... en nog zo veel meer kleinere projecten en realisaties.
  • omwille van het programma voor de volgende zes jaar! De speerpunten van ons ambitieus, maar realistisch programma voor de Wetterse bevolking zijn mobiliteit, leefbaarheid, woonkernen en kansarmoede (klik hier voor meer info i.v.m. onze speerpunten).
  • omwille van de mensen die dit willen realiseren! De samenwerking tussen mandatarissen met ruime ervaring en nieuwe kandidaten met veel ambitie resulteert in een bijzonder gemotiveerde ploeg die van aanpakken weet.
  • omwille van de sérieux waarmee de partij aan politiek doet. Geen onuitvoerbare projecten maar weloverwogen programmapunten die getuigen van zin voor realisme (klik hier om ons programma te bekijken).
  • omwille van de politieke stabiliteit. Kiezen voor CD&V-kandidaten betekent kiezen voor zekerheid en degelijkheid.


CD&V Wetteren... Logisch toch!