Luc DE VREESEBelindekapellestraat 21, Wetteren

0485/94 19 01

luc.devreeseREMOVE@cdenv-REMOVEwetteren.be

www.facebook.com/luc.devreese.3Luc De Vreese is sinds jaar en dag voortrekker van het campagneteam van ere-burgemeester Marc Gybels die trouwens zijn schoonbroer is.
Sedert zijn pensionering heeft hij de nodige tijd voor een actiever politiek engagement. Hij wil vooral focussen op de beheersing van de open ruimte met aandacht voor een sterk land- en tuinbouwbeleid en op de leefbaarheid van woonkernen door o.a. het doorgaand verkeer te weren.
“Voldoende ontmoetingsruimte in de woonwijken van de gemeente en aandacht voor kansarmen moeten zorgen voor een welwillende samenleving waar geborgenheid en veiligheid belangrijk zijn”, vindt hij.
Verder is hij geïnteresseerd in organisatie, vernieuwing en efficiëntie van de gemeentelijke activiteiten.
Hij vindt dat CD&V hiervoor de beste troeven heeft omdat de partij een weerspiegeling is van de samenstelling van de maatschappij en dus best antwoord kan geven op de vragen en de bezorgheden van de Wetteraars.
Luc De Vreese is reeds 41 jaar gehuwd met Bea De Schrijver, is vader van Bert en Lotte en grootvader van Jensen, Lars en Loren.
“Ik ben voorzitter van het feestcomité van de parochie en secretaris van de vzw Parochiale Werken Overschelde en ik hou ervan allerlei activiteiten te organiseren en mensen samen te brengen in een leuke, positieve sfeer”, zegt Luc.
Verder acteert en regisseert hij in de toneelvereniging ToOver van Overschelde.
Vanuit zijn professioneel engagement als landbouwkundig ingenieur in de zuivelketen met opdrachten gaande van wetenschappelijk onderzoek over marketing tot kwaliteitsborging, heeft hij missies uitgevoerd als expert in projecten van ontwikkelingssamenwerking in Rwanda en Madagaskar.
Een warme samenleving met voldoende aandacht voor innovatie en organisatie is het streefdoel.