Myriam VERHOEVEN


Uittredend OCMW-raadslid


Oosterzelestraat 24, Wetteren

09/366 29 57

myriam.verhoevenREMOVE@cdenv-REMOVEwetteren.be

www.facebook.com/myriam.verhoeven.3

Myriam is 56 jaar, gehuwd met Johan De Moor, moeder van Karel en Eline en fiere oma van Ceriel en Emma.
Zij woont sinds jaar en dag in Kwatrecht en werkt reeds 38 jaar als opvoedster in MFC Sint Lodewijk.
Myriam was jarenlang actief bij chiro Kwatrecht, is lid van KVLV Massemen- Westrem en van wandelclub Wetteren en zingt mee in het gospelkoor Amka.
Daarnaast werkt ze als vrijwilligster mee in verschillende verenigingen (Schoolke Kwatrecht, Deelpunt, parochie…).
In de resterende vrije tijd is Myriam sportief bezig met joggen, wandelen en fietsen.
Uit haar sociale bewogenheid en inzet voor de gemeenschap volgde bijna logischer wijze een politiek engagement en zo zetelt Myriam sinds 2007 in de OCMW raad.
Tijdens die periode zijn enkele mooie projecten tot stand gekomen zoals het Dienstencentrum en het Huis van het Kind,...
Zorg voor de kansarmen, zorg voor een verhoogde leefbaarheid en levenskwaliteit zijn de speerpunten van CD&V.
Daarom wil Myriam ook in de toekomst aandacht hebben voor de meest kwetsbaren in onze samenleving, een luisterend oor zijn voor de mensen in de straat en hun bekommernissen verder ter harte nemen.