Myriam VERHOEVEN


Uittredend OCMW-raadslid


Oosterzelestraat 24, Wetteren

09/366 29 57

myriam.verhoevenREMOVE@cdenv-REMOVEwetteren.be

www.facebook.com/myriam.verhoeven.3

Myriam Verhoeven is altijd blij als zij iemand kan helpen. Het is dan ook niet zonder reden dat ze zich met enthousiasme weer kandidaat stelt op de CD&V-lijst van Wetteren.
Ze staat er op de zesde plaats en dat is dik verdiend, want de voorbije legislatuur heeft niemand tevergeefs een beroep op haar kunnen doen.
Ze is niet alleen het luisterend oor van de Wetteraar-in-de-straat, ze is ook het kloppende hart voor wie behoefte heeft aan steun en begrip. Ze zal alles doen wat kan om iemand te helpen en die hulp is er zeker nodig.
Myriam hoopt dan ook van harte dat alles goed functioneert en via de CD&V wil ze daar aan meehelpen.
“Voor velen is de maatschappij niet meer op mensenmaat. Ouderen hebben het moeilijk met de moderne technieken, zoals afspraak maken via internet, parkeren betalen per SMS, ziekenzorg, elektronisch bankieren, en dan is er ook de kinderopvang enz. In veel scholen eindigen de lessen om 15u30, terwijl de meeste ouders nog aan het werk zijn. Waar komen die kinderen terecht als de grootouders niet in de buurt wonen. Die zorg wil ik onder de aandacht brengen. Er moet iets aan gedaan worden!
De maatschappij verandert, maar de mensen niet. We hebben elkaar nodig, maar die zorg en aandacht voor elkaar vermindert. Daarom vind ik buurtwerking zo belangrijk om opnieuw aandacht te krijgen voor mekaar en mekaar te kunnen helpen.
Er wordt in Wetteren al veel gedaan, maar we moeten er over waken dat iedere inwoner de mogelijkheid krijgt om fatsoenlijk te leven en krijgt waar hij recht op heeft.
Buurtwerking wordt onderschat, maar het is van vitaal belang voor het geluk van de inwoners.
Als je sommige steden ziet, vraag je je af hoe mensen daar gelukkig kunnen zijn. Een aangename en veilige omgeving is van kapitaal belang. Leuke straten en pleintjes, veilige buurten, groen en ruimte om te verpozen zijn essentieel. Daar wil ik ook mijn steentje toe bijdragen, zodat Wetteren een echte thuis is voor alle Wetteraars.”
Wie zich in deze punten herkent, kan Myriam Verhoeven altijd aanspreken. Ze is er voor U, nu en ook na de verkiezingen, op de zesde plaats van de CD&V-lijst.