Pierre DE CLERCQWestremstraat 80, Wetteren (Westrem)

09/368 02 47

pierre.declercqREMOVE@cdenv-REMOVEwetteren.be

Pierre is geboren te Aalst, maar heeft altijd gewoond en geleefd in Westrem. Hij komt uit een landbouwersgezin met zes kinderen en wist op die manier vrij vroeg wat het betekent om de handen uit de mouwen te steken.
In zijn jeugdjaren was hij lid van verscheidene jeugdbewegingen. Daar leerde hij zijn sociale vaardigheden en leerde hij omgaan met mensen. Iets wat hem nu nog steeds van pas komt.
Gedurende 33 jaar werkte hij in het Brusselse. Hij was of is nog steeds actief als voorzitter of als bestuurslid van verschillende gildes en verenigingen. De zaken aanpakken en evenementen organiseren ligt hem wel.
In 2019 en 2020 zullen noodzakelijke, maar ingrijpende infrastructuurwerken uitgevoerd worden aan de N462, die heel Westrem doorkruist tot aan de grens met Bavegem. Hij wil zich hierbij profileren als aanspreekpunt, als de man waarbij omwonenden terecht kunnen met hun vragen en bekommernissen.
Westremdries heeft de jongste jaren heel wat nieuwe inwoners, vaak jonge gezinnen, aangetrokken, die geconfronteerd worden met de problemen die de doortocht van de E40 door Westrem met zich meebrengt (geluidshinder en fijn stof). Ook hiervoor wil Pierre zich blijven inzetten.
Tenslotte wil Pierre ook dat er een halt wordt toegeroepen aan het sluikstorten op de Evenkouter, tussen Westremdries en Bavegem.
"Jullie merken dat er niet enkel problemen zijn in Wetteren centrum. Ook daarbuiten is er nog heel wat te verwezenlijken.", zegt Pierre.
Van jongsaf aan is Pierre CD&V minded. Toch kiest hij vooral voor CD&V omdat het partijprogramma hem altijd, ook nu, aangesproken heeft en omdat die partij, door haar stabiliteit, de grootste garantie is op succes. LOGISCH TOCH!