Piet VAN DE GRACHT


Uittredend gemeenteraadslid


Kapellestraat 123A bus 02, Wetteren

0472/97 98 96

piet.vandegrachtREMOVE@cdenv-REMOVEwetteren.be

www.facebook.com/piet.vandegracht

Piet is geboren op Overschelde als middelste van 3 jongens. Hij is 54 jaar en werkt voor een consultingbedrijf in de verzekeringssector.
Zijn moeder Magda Lievens (madame Van de Gracht, in de volksmond) werd in april 1958 de eerste maatschappelijke assistente van de Commissie van de Openbare Onderstand, het huidige OCMW.
Zijn vader Noël gaf hem de inzichten van het ACW (Beweging.net) mee.
Zijn scoutsverleden leert hem dat je recht voor de raap, maar in overleg, het meeste kunt bereiken.
Sedert 1989 woont hij in het centrum van Wetteren.
In 1994 haalt hij voldoende stemmen voor een zitje in de gemeenteraad. Sedertdien zit hij nagenoeg onafgebroken in onze Wetterse raad.
Dossierkennis is zijn handelsmerk. Als voorzitter van de commissies Leefmilieu, Financiën en Cultuur, en later van Openbare werken en Patrimonium maakt hij dikwijls het verschil.
Piet wil in een volgende legislatuur zijn kennis en ervaring ter beschikking stellen, en meewerken aan de nieuwe uitdagingen waarvoor onze gemeente staat.
Het werk is immers nooit af !